Chia sẻ Cân bằng tải cộng băng thông và cân bằng tải "không" cộng băng thông

ngdcnam

VIP Member
Phân tích cân bằng tải cộng băng thông (session based load balancing) và cân bằng tải "không" cộng băng thông (ip based load balancing) trên router internet và những "hệ quả" của nó với net game

Hiện nay các router internet đều có 2 chế độ cân băng tải là session based load balancing và ip based load balancing dành cho các phòng net chạy muti wan

1. Cân bằng tải cộng băng thông ( session based load balancing )


Cơ chế cân bằng tải kiểu này nó dựa trên phiên kết nối (session), có nghĩa là các phiên kết nối nếu cùng một đích (Destination) đến (ví dụ cùng một server) được định tuyến đến các wan khác nhau.Nhờ dựa trên phiên kết nối kết hợp băng thông của nhiều WAN nên mang lại băng thông cao.

Ví dụ về cơ chế của nó : ta có wan 1 là 10Mbits/s, wan 2 là 10Mbits/s, tải file 1 ở server 1 giới hạn là 2Mbits/s, tải file 2 ở server 2 giới hạn là 3Mbits/s.
-Quá trình tải file 1 nó sẻ lấy 1Mbits/s của wan 1 + 1Mbits/s của wan 2
-Quá trình tải file 2 nó sẻ lấy 1,5Mbits/s của wan 1 + 1,5Mbits/s của wan 2

2.Cân bằng tải "không" cộng băng thông ( ip based load balancing )


Cơ chế cân bằng tải kiểu này nó dựa trên IP cân bằng kết nối giữa các wan, có nghĩa là các phiên kết nối nếu cùng một đích (Destination) đến ( ví dụ cùng một server) được định tuyến đến một wan.Nên băng thông tối đa bị hạn chế bởi băng thông mỗi wan

Ví dụ về cơ chế của nó: ta có wan 1 là 10Mbits/s, wan 2 là 10Mbits/s, tải file 1 ở server 1 giới hạn là 2Mbits/s, tải file 2 ở server 2 giới hạn là 3Mbits/s.
-Quá trình tải file 1 nó sẻ lấy 2Mbits/s của wan 1
-Quá trình tải file 2 do cơ chế load balancing nó không lấy băng thông wan 1 nửa, nó sẻ lấy 3Mbits/s của wan 2

-------------------------------------------------0-----------------------------------

Nhìn mô hình thì thấy có vể ưu thế nghiêng về kiểu cân bằng tải cộng băng thông, và khi dùng speedtest.net để kiểm tra đa số các chủ net rất thích nghĩ là nó " mạnh" hơn. Nhưng thực chất đối với net game hai cái đều gần như nhau, thậm chí kiểu cân bằng tải cộng băng thông gây ra thêm khó khăn cho ai không biết cấu hình đầy đủ router internet.

-------------------------------------------------0---------------------------------------------

3. Với giao thức https ( như facebook, youtube và hình ảnh video của nó ) với bảo mât SSL hay TLS và các server game online gồm server cơ sở dữ liệu game (database) + source server game nó không chấp nhận kết nối từ 2 IP vì lý do bảo mật nên kiểu cân bằng tải cộng băng thông "bất lực". Trong khi đó lưu lượng băng thông từ facebook và youtube chiếm hơn 90% băng thông phòng máy.Vậy session based load balancing có ưu thế hơn ip based load balancing bao nhiêu đâu.

Còn nửa khó khắn khi định tuyến game ( như video bên dưới) trên muti wan thì 2 kiểu cân băng tải đều khổ như nhau nếu không nắm được port game


4. Với các trang xem phim online của Việt Nam ( như video dưới đây) thì kiểu session based load balancing cấu hình rất khó khăn, trong khi kiểu ip based load balancing không phải làm gì cả.

Hoặc vào các web http có from đang nhập, nếu không click chọn duy trì đăng nhập, thì không bao giờ đăng nhập được.


 

Đính kèm

Last edited:

Ủng Hộ Click

Bên trên Bottom