Chuyển dữ liệu G+ bill sang CSM Bill

#1
E đang sài G+ bill 1.7.10 giờ muốn chuyển sang csm bill có bác nào có kinh nghiệm giúp e chút
 
#7
Cụ nòa có xóa lịch sử CSM k share e phát, có mấy bản nhưng lâu k dùng quên pass mới nhọ
 
Top