Hướng dẫn chi tiết fix cập nhật games trên Garane ở máy trạm mặc dù Server đã cập nhật.

MaiVinh

Well-Known Member
Mặc dù Server đã cập nhật nhưng máy trạm bật lên vẫn bị cập nhật rất khó chịu, trước có ai đó hướng dẫn rồi , nhưng Garena máy trạm sẽ mặc định tiếng anh, mình hướng dẫn chi tiết cho bác không bị cập nhật lại và mặc định tiếng việt:
<Trên server>
1.Tạo file 'Garenagames.xml' với nội dung, chép vào thư mục garena trên server (đường dẫn games các bác sửa lại cho đúng):
[HIDE-REPLY]
<?xml version="1.0" ?>
<games>
<game id="32787" unit="2" branch="31" dev="57" name="LoLVN" path="D:\GamesOnline\LienMinhHuyenThoai\GameData\Apps\LoLVN" />
<game id="32794" unit="75" branch="30" dev="60" name="FO3VN" path="D:\GamesOnline\FifaOnline3\GameData\Apps\FO3VN" />
<game id="32834" unit="115" branch="119" dev="120" name="BnSVN" path="D:\GamesOnline\Blade and Soul" />
<game id="32769" unit="115" branch="119" dev="120" name="HON" path="D:\GamesOnline\HoN Chien Binh\GameData\Apps\HON" />
<game id="32837" unit="122" branch="179" dev="193" name="FO4VN" path="D:\GamesOnline\FifaOnline4" />
</games>

[/HIDE-REPLY]
<Máy trạm>
2.Super 1 máy trạm bất kỳ:
-Kill 'gxxsvc.exe'
-Xóa thư mục 'Garena' trong 'C:\ProgramData\'
3.Vào ổ games, đổi tên tất cả các thư mục chứa games của Garena thành tên khác, ví dụ LMHT thì đổi thành LMHT1 chẵng hạn....
4.Chạy Garena --> chọn tiếng việt
5.Tắt máy đóng Super !

=> như vậy là bây giờ không bị cập nhật ở garena máy trạm nữa và mặc định tiếng Việt luôn !
 

duythuan2009

New Member
Mặc dù Server đã cập nhật nhưng máy trạm bật lên vẫn bị cập nhật rất khó chịu, trước có ai đó hướng dẫn rồi , nhưng Garena máy trạm sẽ mặc định tiếng anh, mình hướng dẫn chi tiết cho bác không bị cập nhật lại và mặc định tiếng việt:
<Trên server>
1.Tạo file 'Garenagames.xml' với nội dung, chép vào thư mục garena trên server (đường dẫn games các bác sửa lại cho đúng):
***Hidden content cannot be quoted.***
<Máy trạm>
2.Super 1 máy trạm bất kỳ:
-Kill 'gxxsvc.exe'
-Xóa thư mục 'Garena' trong 'C:\ProgramData\'
3.Vào ổ games, đổi tên tất cả các thư mục chứa games của Garena thành tên khác, ví dụ LMHT thì đổi thành LMHT1 chẵng hạn....
4.Chạy Garena --> chọn tiếng việt
5.Tắt máy đóng Super !

=> như vậy là bây giờ không bị cập nhật ở garena máy trạm nữa và mặc định tiếng Việt luôn !
xie xie nì
 

netbk83

Member
Mặc dù Server đã cập nhật nhưng máy trạm bật lên vẫn bị cập nhật rất khó chịu, trước có ai đó hướng dẫn rồi , nhưng Garena máy trạm sẽ mặc định tiếng anh, mình hướng dẫn chi tiết cho bác không bị cập nhật lại và mặc định tiếng việt:
<Trên server>
1.Tạo file 'Garenagames.xml' với nội dung, chép vào thư mục garena trên server (đường dẫn games các bác sửa lại cho đúng):
***Hidden content cannot be quoted.***
<Máy trạm>
2.Super 1 máy trạm bất kỳ:
-Kill 'gxxsvc.exe'
-Xóa thư mục 'Garena' trong 'C:\ProgramData\'
3.Vào ổ games, đổi tên tất cả các thư mục chứa games của Garena thành tên khác, ví dụ LMHT thì đổi thành LMHT1 chẵng hạn....
4.Chạy Garena --> chọn tiếng việt
5.Tắt máy đóng Super !

=> như vậy là bây giờ không bị cập nhật ở garena máy trạm nữa và mặc định tiếng Việt luôn !
hay quá để xem ok không
 

Ủng Hộ Click

Bên trên Bottom