Hướng dẫn chi tiết fix cập nhật games trên Garane ở máy trạm mặc dù Server đã cập nhật.

Ủng Hộ Click

Bên trên Bottom