Hướng dẫn chuyển bright modem ZTE 600, 602...thành converter

thitgaluoc

Active Member
Bước 1:
Vào Network/WAN/WAN Connection. Trong Connection Name chọn omci_ipv4_pppoe_1. Nhớ số VLAN ID & 802.1p. Của mình là 11 & 0.


Bước 2:
Trong Connection Name chọn Create WAN Connection để tạo profile bridge.
Nhập tên, tích Enable VLAN. Điền VLAN ID & chọn 802.1p giống số ở Bước 1.
Mục Type chuyển sang Bridge Connection. Xong rồi Create sẽ được như hình dưới.


Bước 3: Quan trọng.
Trong Port Binding, muốn dùng port LAN nào để xài bridge thì tích vào. Mình đang dùng port 2,3,4.


Bước 4:
Đến đây thử quay PPPoE bằng router khác thôi. Windows cũng cho quay PPPoE đó. Quay được thì ngon rồi đó, sang bước 6 luôn. Không được thì có chỗ sai rồi.
Bước 5:
Vào Network/WAN/WAN Connection. Trong Connection Name chọn omci_ipv4_pppoe_1. Delete đi.


Sẽ chỉ còn cái bridge như ở bước 2.


Thực tế xóa omci_ipv4_pppoe_1. Nhưng khi reboot lại F600W, omci_ipv4_pppoe_1 lại xuất hiện.


Cơ bản là chuyển sang bridge xong. Làm thêm mấy cái dưới cho ngon.

Bước 6:
Tắt Firewall, Wifi như hình. Vì không dùng, tăng ổn định.


Tắt WLAN (Wifi)


Tắt DHCP Server trong LAN/DHCP Server.


Đến đây là hoàn thành Bridge Connection trên ZTE F600W.
Mình xin nói thêm về cái mình gọi là: tự động cấu hình từ tổng đài. Tức là reset modem về mặc định, sau khi khởi động lại thì có internet luôn. Xóa omci_ipv4_pppoe_1, khởi động lại, một lúc sau cái omci_ipv4_pppoe_1 lại xuất hiện

(NGUỒN COPY)
 

Ủng Hộ Click

Bên trên Bottom