Chia sẻ Image W764b Icafe9

duc thinh

Member
Ế QUÁ KHÔNG CÓ CHUYỆN LÀM
-Định up W10 -1803- Nhưng Up đến cuối báo thất bại.
-Nghĩ là i9 chưa hỗ trợ bản W mới. Đành quay lại làm W7 chơi.
-Đang dùng thấy ok, up lên cho anh em.
Image W764b IcafeV9 cài trên main GA H110
Dc up trên SV i9 dùng key VIP china Ver 26/3
Ghi Chú: (Trong ổ C có mục Active chứa file crack Win và Office.
Anh em mở super crack win lại, nếu bị nhã crack nhé!)
Hình ảnh sẽ up sau:
* Link :
***Hidden content cannot be quoted.***
cám ơn rất nhiều
 
Ế QUÁ KHÔNG CÓ CHUYỆN LÀM
-Định up W10 -1803- Nhưng Up đến cuối báo thất bại.
-Nghĩ là i9 chưa hỗ trợ bản W mới. Đành quay lại làm W7 chơi.
-Đang dùng thấy ok, up lên cho anh em.
Image W764b IcafeV9 cài trên main GA H110
Dc up trên SV i9 dùng key VIP china Ver 26/3
Ghi Chú: (Trong ổ C có mục Active chứa file crack Win và Office.
Anh em mở super crack win lại, nếu bị nhã crack nhé!)
Hình ảnh sẽ up sau:
* Link :
***Hidden content cannot be quoted.***
ok
 
Ế QUÁ KHÔNG CÓ CHUYỆN LÀM
-Định up W10 -1803- Nhưng Up đến cuối báo thất bại.
-Nghĩ là i9 chưa hỗ trợ bản W mới. Đành quay lại làm W7 chơi.
-Đang dùng thấy ok, up lên cho anh em.
Image W764b IcafeV9 cài trên main GA H110
Dc up trên SV i9 dùng key VIP china Ver 26/3
Ghi Chú: (Trong ổ C có mục Active chứa file crack Win và Office.
Anh em mở super crack win lại, nếu bị nhã crack nhé!)
Hình ảnh sẽ up sau:
* Link :
***Hidden content cannot be quoted.***
ok
 

Ủng Hộ Click

Bên trên Bottom