iCafe Image win10 1803 icafe9

Hướng dẫn các bạn chuyển gói ngôn ngữ tiếng anh cho win 10 đây:
B1: Vào Run gõ lpksetup.exe sẽ hiện ra hộp thoại cài ngôn ngữ
B2: Vào trang này để tải gói ngôn ngữ về, nhớ chú ý 32-64 nhé https://www.itechtics.com/download-language-packs-windows-10-version-1803/
B3: Vào lại hộp thoại cài ngôn ngữ vừa nãy trỏ đường dẫn file cab mới vừa tải về =>Next.
trong cái gói này nhiều quá, ko biết gói Langugue nằm chổ nào
 

ntt2489

Member
Hướng dẫn các bạn chuyển gói ngôn ngữ tiếng anh cho win 10 đây:
B1: Vào Run gõ lpksetup.exe sẽ hiện ra hộp thoại cài ngôn ngữ
B2: Vào trang này để tải gói ngôn ngữ về, nhớ chú ý 32-64 nhé https://www.itechtics.com/download-language-packs-windows-10-version-1803/
B3: Vào lại hộp thoại cài ngôn ngữ vừa nãy trỏ đường dẫn file cab mới vừa tải về =>Next.
thank you master
 

Ủng Hộ Click

Bên trên Bottom