iCafe Image - Windows 10 Pro Ver 1803 - Full Soft No Driver - Gcafe'+ (Iso Lite By Net Chí Phèo)

Sơn Nguyệt

VIP Member
Image đc làm từ bản Iso Lite của @nét chí phèo. Đã loại bỏ những thành phần ko liên quan đến NET.
Info Image:
Đã update lại Directx (Đảm bảo đủ thư viện để chiến game tốt nhất)
Đã cài full C++ từ 2005 đến 2017 (Fifa Online 4 chạy OK)
Đã bật sẵn dotnet 3.5 và 4.7
Window vẫn để autoupdate ai ko thích thì tắt nó đi nhé.
Soft đủ chiến cho 1 phòng game từ Nét cỏ đến VIP ( Đùa thôi hành ngò đó :)) )
Tính định không cài Dfx nhưng mình vẫn cài để tăng volume cho tai phone. Nếu ai ko cần hoặc ko thích thì cứ gỡ bỏ đi nhé.
Win đã đc crack chỉ down về là dùng thôi.
Đã cài Gcafe update game 3.0 và pmtt Gcafe Plus 1.7.38 new vì new mới chạy bản 1803 OK.
Thông tin login nếu có
ID: vipi9
Pass: abc123
IP server: 192.168.1.2
....vvv ko nói nhiều triển thôi nhỉ :)
Linkdown: [HIDE-REPLY]https://drive.google.com/file/d/1X2kgcgQuS1LPV0Dh1xlfQ8YcDFzyUlQV/view?usp=sharing[/HIDE-REPLY]
1.png 2.png
 

namcao

New Member
Image đc làm từ bản Iso Lite của @nét chí phèo. Đã loại bỏ những thành phần ko liên quan đến NET.
Info Image:
Đã update lại Directx (Đảm bảo đủ thư viện để chiến game tốt nhất)
Đã cài full C++ từ 2005 đến 2017 (Fifa Online 4 chạy OK)
Đã bật sẵn dotnet 3.5 và 4.7
Window vẫn để autoupdate ai ko thích thì tắt nó đi nhé.
Soft đủ chiến cho 1 phòng game từ Nét cỏ đến VIP ( Đùa thôi hành ngò đó :)) )
Tính định không cài Dfx nhưng mình vẫn cài để tăng volume cho tai phone. Nếu ai ko cần hoặc ko thích thì cứ gỡ bỏ đi nhé.
Win đã đc crack chỉ down về là dùng thôi.
Đã cài Gcafe update game 3.0 và pmtt Gcafe Plus 1.7.38 new vì new mới chạy bản 1803 OK.
Thông tin login nếu có
ID: vipi9
Pass: abc123
IP server: 192.168.1.2
....vvv ko nói nhiều triển thôi nhỉ :)
Linkdown: ***Hidden content cannot be quoted.***
View attachment 981 View attachment 982
thanks
 

thai8090

Member
Image đc làm từ bản Iso Lite của @nét chí phèo. Đã loại bỏ những thành phần ko liên quan đến NET.
Info Image:
Đã update lại Directx (Đảm bảo đủ thư viện để chiến game tốt nhất)
Đã cài full C++ từ 2005 đến 2017 (Fifa Online 4 chạy OK)
Đã bật sẵn dotnet 3.5 và 4.7
Window vẫn để autoupdate ai ko thích thì tắt nó đi nhé.
Soft đủ chiến cho 1 phòng game từ Nét cỏ đến VIP ( Đùa thôi hành ngò đó :)) )
Tính định không cài Dfx nhưng mình vẫn cài để tăng volume cho tai phone. Nếu ai ko cần hoặc ko thích thì cứ gỡ bỏ đi nhé.
Win đã đc crack chỉ down về là dùng thôi.
Đã cài Gcafe update game 3.0 và pmtt Gcafe Plus 1.7.38 new vì new mới chạy bản 1803 OK.
Thông tin login nếu có
ID: vipi9
Pass: abc123
IP server: 192.168.1.2
....vvv ko nói nhiều triển thôi nhỉ :)
Linkdown: ***Hidden content cannot be quoted.***
View attachment 981 View attachment 982
Thank
 

Ủng Hộ Click

Bên trên Bottom