Chia sẻ Iso win10 1803 Home x64

sonnetTDNB2016

Well-Known Member
Sau khi cài bản iso này của em thì có thể active bằng các key sau:
+Windows 10 Home: YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
+Windows 10 Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
+Windows 10 Pro: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Các bác có thể xem qua:
Active Win10 1803 Home
1

Upgrade Win10 1803 Home to Pro

2

Linh iso:
Win10_1803_ Home_x64.iso - Fshare

Chúc các bác thành công.
 

Ủng Hộ Click

Bên trên Bottom