Hỏi lỗi màn hình đen thùi khi vào game từ máy trạm

-warcraft III
-AOE1
chỉnh nvidia control như hình dưới thì không bị lỗi đen màn hình nữa
46488121_352923768618850_6596137406565449728_n.jpg
nhưng khi đóng supper máy trạm lại thì không lưu được các máy trạm còn lại
dùng icafe9 key csm + win10
nhờ cao nhân vào chỉ giáo giúp em cách khắc phục lỗi này ạ
 
Bên trên Bottom