Chia sẻ Menu Game - Hệ thống menu game dành cho Phòng Net

#1
Share Menu game cho phòng net, hỗ trợ anh em quay tay.
Có thể thay đổi thông tin phòng máy.
Nhẹ nhàng, dễ sử dụng, bản đầu tay mong anh em góp ý thêm.
Bản cập nhật kế tiếp:
- Hiện tên máy trạm (số thứ tự máy)
- Cho phép thay đổi icon game.
- Chống trùng lặp game.

Cách thay đổi thông tin phòng máy:

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
Link tải:

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.Nguồn:
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 
Sửa lần cuối:

CamNam

VIP Member
#4
Share Menu game cho phòng net, hỗ trợ anh em quay tay.
Có thể thay đổi thông tin phòng máy.
Nhẹ nhàng, dễ sử dụng, bản đầu tay mong anh em góp ý thêm.
Bản cập nhật kế tiếp:
- Hiện tên máy trạm (số thứ tự máy)
- Cho phép thay đổi icon game.
- Chống trùng lặp game.

Cách thay đổi thông tin phòng máy:

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
Link tải:
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Nguồn:
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
Bổ sung: nên thêm chế độ phân giải khác nhau cho phù hợp với màn hình.
 

hqgame

Well-Known Member
#6
cái desktop động có làm giảm hiệu năng máy chút nào không bác?
 
Top