Hỏi Nơi sữa main ở Mỹ tho

itshares

Member
đường nam kỳ khởi nghĩa vào đường lê đại hành hoặc ngô quyền, 1 trong 2 đường có có cửa hàng vi tính chuyên sửa main nằm bên trái, tên gì quên rồi.
 

Ủng Hộ Click

Bên trên Bottom