NxD NXD 8 [UPDATED] - Cập nhật iso & Client mới NxD 8

raocuibap

Trùm Chém Gió
Staff member
Top này mở ra sẽ cập nhật các version mới của NxD 8 khi có phiên bản mới

Iso 3643(4.4.39):

Mã:
Fshare - linux-8.0.3643(4.4.39)-i686.netzone.iso
Client 3299 & nxp 3303:

Mã:
Fshare - nxp 3303 and client 3299.rar
up thêm

linux-8.0.3727(4.9.12)-i686.netzone.iso

Mã:
Fshare - linux-8.0.3727(4.9.12)-i686.netzone.iso

iso: 3781:

Mã:
  Fshare - linux-8.0.3781(4.9.21)-i686.netzone.iso
Client & nxp server 3313

Mã:
 Fshare - NXD3313
* Update version 3315

Mã:
 https://www.fshare.vn/folder/9LWHE9VALSX1

* Update 3315 giao diện English

Mã:
https://www.fshare.vn/file/AM1XEV148KWJ
* Update Client 3318

Mã:
http://www.fshare.vn/file/UAJKXTXXN5JZ
* Update nxp server 3330 bản Eng

Mã:
https://goo.gl/grRXGv
 

netcuibap

Trùm Chém Gió
Mua 10 key NxD8 quay số trúng thưởng cho anh em xài thử luôn nha lão, post bản mới nhứt rồi ngồi nhìn chảy nước miếng =P~=P~=P~
 

Ủng Hộ Click

Bên trên Bottom