Windows Win10 Enterprise 2019 LTSC & Enterprise 2016 LTSB

CamNam

VIP Member
*2 bản ISO Windows 10 Lite dùng để làm IMage
-Được lite từ bản gốc của MICROSOFT WINDOWS
1/. en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x64_dvd_9059483
2/. en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_74865958
- Tên 2 bản ISO Windows 10 Lite:
- Tích hợp Add (NET.Framework 3.5, WinWinRAR.v5.60, Unikey 4.3 RC4)
ISO.png
-Link: [HIDE-REPLY]https://mega.nz/#F!zCwEiAoY!AKyWOE5ajlAWDz1oqBkyaA[/HIDE-REPLY]
 
Last edited:

châu ngọc nhứt

Active Member
:) vấn đề bản 2019 setup thành công tới đoạn chỉnh ngôn ngử và giờ - chỉnh xong xuôi nó lại khởi động lại và bắt chỉnh lại cứ như thế k bao giờ vào được win
 

CamNam

VIP Member

anhtuhdx

Member
*2 bản ISO Windows 10 Lite dùng để làm IMage
-Được lite từ bản gốc của MICROSOFT WINDOWS
1/. en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x64_dvd_9059483
2/. en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_74865958
- Tên 2 bản ISO Windows 10 Lite:
- Tích hợp Add (NET.Framework 3.5, WinWinRAR.v5.60, Unikey 4.3 RC4)
View attachment 1289
-Link: ***Hidden content cannot be quoted.***
 

Ủng Hộ Click

Bên trên Bottom