ISO Windows10 Pro Lite Edition.v7.2018 By Team OS

Sơn Nguyệt

VIP Member
Hành về với 4rum anh em nào thích thì nhích nhé ko dành cho người sợ hành ngò đó nha :)). Làm image cho NET thì lite là sự lựa chọn hàng đầu tiêu chí nhanh gọn lẹ :))
Ko nói nhiều vào thẳng vấn đề luôn
Thông tin lite và update:
Nguyên gốc tiếng anh bác nào biết chi tiết thì vào gg dịch.. OK
Windows 10 Lite Edition V7 (x64) 2018 Preactivated
Diffrence bewteen win 10 pro and Win 10 Lite edition
Lite Edition Is faster
Lite Edition Better Perfomance
Lite Edition Better Boot Time
Lite Edition Smaller Size ISO
Lite Edition Fast Installation
Lite Edition No More Telemetry

Remove components:
=Removed components=
Removed: Microsoft | volsnap.inf
Removed: 3DBuilder
Removed: Accessibility tools
Removed: Advertising.Xaml
Removed: Auto-Rotation Manager
Removed: AutoPlay
Removed: BingWeather
Removed: BioEnrollment
Removed: Cache and temp files
Removed: Contact Data
Removed: ContactSupport
Removed: ContentDeliveryManager
Removed: Cortana
Removed: CortanaListenUIApp
Removed: DesktopAppInstaller
Removed: DVD Play
Removed: Ease Of Access Themes
Removed: Kernel Debugging
Removed: LockApp
Removed: Manifest Backup (WinSxS\Backup)
Removed: Manual Setup
Removed: Messaging
Removed: Microsoft3DViewer
Removed: MicrosoftEdge
Removed: MicrosoftOfficeHub
Removed: MicrosoftSolitaireCollection
Removed: MicrosoftStickyNotes
Removed: MiracastView
Removed: NET.Native.Framework.1.3
Removed: NET.Native.Runtime.1.3
Removed: NET.Native.Runtime.1.4
Removed: Office.OneNote
Removed: On-Screen Keyboard (Accessibility tools)
Removed: OneConnect
Removed: OneDrive
Removed: Other Themes
Removed: Paint 3D
Removed: People
Removed: Photos
Removed: PlayReady
Removed: Retail Demo Content
Removed: Screensavers
Removed: Setting Sync
Removed: Shared PC mode
Removed: Skype ORTC
Removed: SkypeApp
Removed: SmartScreen
Removed: Sound Themes
Removed: Sounds (Default)
Removed: Speech TTS
Removed: Steps Recorder
Removed: StorePurchaseApp
Removed: System Restore
Removed: Text prediction
Removed: Tablet PC
Removed: On-Screen Keyboard (Tablet PC)
Removed: Tips (Get Started)
Removed: Unified Telemetry Client (Asimov)
Removed: User Data Access
Removed: User Data Storage
Removed: VCLibs.140.00
Removed: Volume Shadow Copy
Removed: Wallet
Removed: WindowPicker
Removed: Windows Backup
Removed: Block Level Backup Service Engine
Removed: Windows Biometric Service
Removed: Windows Disc Image Burning Tool
Removed: Windows Error Reporting
Removed: Windows Insider Hub
Removed: Windows Mixed Reality
Removed: Windows Recovery
Removed: Windows System Assessment Tool (WinSAT)
Removed: WindowsAlarms
Removed: WindowsCalculator
Removed: WindowsCamera
Removed: windowscommunicationsapps
Removed: WindowsFeedbackHub
Removed: WindowsMaps
Removed: WindowsSoundRecorder
Removed: WindowsStore
Removed: Xbox App
Removed: XboxGameCallableUI
Removed: XboxGameOverlay
Removed: XboxIdentityProvider
Removed: XboxSpeechToTextOverlay
Removed: ZuneMusic
Removed: ZuneVideo
Removed: Speech Recognition
Removed: Tablet PC

Packages Removed:
Updates Packages Removed:
Update package removed:KBKB777778 | App for contacting Microsoft Support
Update package removed: KBKB777778 | Cortana, text-to-speech, and Narrator for English (US)
Update package removed: KBKB777778 | Cortana, text-to-speech, and Narrator for English (US)
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-LanguageFeatures-TextToSpeech-en-us-onecoreuap-Package
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-LanguageFeatures-TextToSpeech-en-us-enduser-Package
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-LanguageFeatures-TextToSpeech-en-us-WOW64-enduser-Package
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-LanguageFeatures-TextToSpeech-en-us-WOW64-onecoreuap-Package
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-LanguageFeatures-Speech-en-us-onecoreuap-Package
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-LanguageFeatures-Speech-en-us-enduser-Package
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-LanguageFeatures-Speech-en-us-avcore-Package
Update package removed: KBKB777778 | Cortana and speech recognition for English (US)
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-LanguageFeatures-Speech-en-us-WOW64-onecoreuap-Package
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-LanguageFeatures-Speech-en-us-WOW64-enduser-Package
Update package removed: KBKB777778 | Cortana and speech recognition for English (US)
Update package removed: KBMicrosoft-Windows-TextPrediction-Dictionaries-en-Package
Update package removed: KBKB777778 | Handwriting and pen for English (US)
Update package removed: KBKB777778 | Handwriting and pen for English
TeB0R.png Tev5D.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png TeB0R.png
Linkdown:
[HIDE-REPLY]https://drive.google.com/file/d/1QdUcXWINPJYwz_I_vMWifH-ZlxlP74ku/view?usp=sharing[/HIDE-REPLY]
 
Last edited:

Ủng Hộ Click

Bên trên Bottom