Xin anh em hướng dẫn em tách nhánh Image của Icafe8.....

netxitrumdn

New Member
Em tải về cái image win 7 để chạy cho main Intel H61 (main nầy win 10 boot chậm quá) trên diễn đàn..... (defaul).......
Mở super em cài soft.... hoàn tất em đóng super lại, đặt tên mới là Win7-01...
Sang máy cấu hình khác ..... (em mới vào nghề) ...... bắt đầu rối loạn từ đây.... xin các anh em giúp đỡ hướng dẫn cho (bằng hình càng tốt).... em xin cảm ơn.
 

Ủng Hộ Click

Bên trên Bottom