Xin tool thay đổi màn hình đăng nhập CSM

VanThuong

Member
* Vấn đề csmclick:)

Nếu bác không sử dụng csmvip thi xóa bỏ csmclick đi. Cách xóa như sau:
- Vào đường dẫn C:\Program Files (x86)\CSMServer\GameMenuServer xóa bỏ file GMServer.exe rồi tạo lại thành file trắng (tạo file trắng bằng cách right click vào vùng trống -> new -> text document -> sửa tên file vừa tạo thành GMServer.exe)

* Thay màn hình đăng nhập:)
  • Ở máy tính tiền
- Chuẩn bị 1 file hình ảnh làm màn hình đăng nhập hoặc 1 file flash swf, sửa tên lại thành ddm.sys
- vào system32 (nếu win32 bit), sysWOW64 (nếu win64bit) xóa bỏ file ddm.sys và file adscur.dat. Copy file ddm.sys vừa tạo bỏ vào, tạo lại file adscur.dat trắng
- Khóa 2 file ddm.sys và adscur.dat lại (Nếu không khóa chừng 15 phut VNG sẽ load lại file mới)
  • Ở máy trạm
- Mở sp OS, khởi động máy con lên, đăng nhập vào rồi đăng xuất để load màn hình khóa mới, tắt máy trạm, đóng sp OS lại.

* Khóa file

Vào Run chay cmd, gõ lệnh Cacls đường_dẫn_file /G user:R (vd Cacls C:\Windows\SysWOW64\ddm.ssys /G administrator:R)

OK chỉ đơn giản vậy thôi, Chúc các bác thành công!
 

binh_pn

New Member
Thank bác nha. Giờ đang đi cong chuyện, hơn tuần nữa mới về nhà, khi đó rồi vọc, có trục trặc gì mình hỏi tiếp :)
 

Ủng Hộ Click

Bên trên Bottom