Lệnh linux cơ bản trong NXD

0
124

NXD  là một phần mềm quản lý bootrom được xây dựng trên nền tảng Linux và có rất nhiều ưu điểm vượt trội so với các phần mềm khá. Vì vậy nên nó được sử dụng khá nhiều. Tuy nhiên đây cũng là nhược điểm, đòi hỏi người dùng phải biết các lệnh linux cơ bản trong NXD .

NXD linux

 

Trong bài viết này lắp đặt phòng net bootrom xin chia sẻ các lệnh linux cơ bản trong NXD để bạn có thể dễ dàng sử dụng được nó.

Nếu như trong hệ điều hành Windows , với mọi thao tác như xem địa chỉ IP , cấu hình máy, kiểm tra thư mục,… chúng ta chỉ cần dùng lệnh là xong thì trong Linux để có thể xem các thông tin ta cần phải gõ lệnh . Và dưới đây là một số lệnh linux cơ bản trong NXD :

 

LỆNH Ý NGHĨA CÁC LỆNH
 # nxp restart# nxp start# nxp stop Khởi động lại service boot linux, có thể sử dụng để giải phóng cacheKhởi động service boot linuxDừng service boot linux
 # mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /games  – Mount ổ game định dạng NTFS để chỉnh sửa trên linux:
 # rm -rf /mnt/nxp/wks/*  – Lệnh xóa file cache wks
 # etc/rc.d/rc.local  – Thư mục khởi động cùng linux:
 # /dev/sdb1 /mnt/GamesDisk ntfs-3g windows_name,noatime 0 0  – Mount disk khi khởi động linux:
Để hệ thống tự động mount lúc khởi động, mở /etc/fstab lên rồi thêm vào cuối file dòng sau:
 # ifconfig   Xem cấu hình ip:
 # netconfig  – Cấu hình IP:
 # cat /proc/cpuinfo
# cat /proc/meminfo
– Xem thông tin CPU và Ram
 # /sbin/hdparm –tT /dev/sda
# hdparm –t /dev/sda
– Lệnh xem tốc độ ổ cứng
 # df –h – Lệnh kiểm tra ổ cứng:
# uname -r  – Lệnh kiểm tra kernel:
 # top
# q (thoát)
 — Lệnh xem taskbar như win:
 # ps –A  – Lệnh liệt kê các process đang chạy:
 # cd /đường dẫn chứa file
# unrar e file.rar
  Lệnh giải nén file .rar:
# cd /đường dẫn chứa file
# unzip file.rar
 — Lệnh giải nén file .zip:
# fdisk -l
# fdisk /dev/sdb
# m (làm theo hướng dẫn)
– Lệnh fdisk trên linux:
# mkntfs -Q -L tenphanvung /dev/sdb   Lệnh format ntfs trên linux:
# Settings => Settings Editor => Keyboard => Numlock Boolean => check chọn => reset
# Reboot lại linux, ok.
Fix lỗi gõ phím số ko được khi dùng VNC:
 # chmod +x /etc/rc.d/rc.sshd
# /etc/rc.d/rc.sshd start
 – Bật ssh server linux:
 # /etc/els/release <= Edit file.  – Đổi thông tin Company và Website trong phần Elscon/About:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here